יצאנו לדרך
שיפור התחבורה הציבורית בישובים הערבים
יותר קוים
יותר שירות
יותר תחנות
משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, החלו ליישם תכנית מקיפה לשיפור שירותי התחבורה הציבורית ביישובים הערביים.
במסגרת זו יתווספו מאות קווי שירות חדשים, יורחבו המסלולים בתוך הישובים בקווים קיימים, תשופר תדירות השירות ויוגדל מספר היעדים שאליהם ניתן יהיה להגיע בתחבורה הציבורית.